دراین جا قصد دارم به روزترین تمرینات فوتبال را با شما به اشتراک بگذارم. احتمالا بسیاری از کسانیکه این جا را مطالعه می کنند، مربیان فوتبال پایه هستند پس قطعا به کمبودهای تمرینی شما توجه دارم، اما خب اگر بخواهیم بزرگ نگاه کنیم، بسیاری از تمریناتی که در اینجا قرار می گیرند، تمریناتی است که نیاز به زمین تمرینی مناسب، انواع موانع تمرینی، گل های قابل حمل و تعداد زیادی توپ و البته کمک مربیانی عاشق دارد.
امیدوارم این تمرینات به رشد به رشد فوتبال ایران کمک کند و حتما بسیاری از این تمرینات و نکاتی که بایستی به آن توجه داشت را در کتاب جداگانه ای خواهم آورد تا شما یک کتاب جامع برای طراحی تمرینات و گرفتن ایده های تمرینی فوتبال داشته باشید. ارادتمند سعید رنجبر مربی و استعدادیاب فوتبال پایه

تمرین مناسب برای شوت زدن به دروازه و همراه با کار بدنی:

تمرینات-فوتبال-سعیدرنجبر-مربی-فوتبال-پایه-استعدادیاب-البرز

در این تمرین همانطور که ملاحظه می کنید، هر دو بازیکن کناری که در وسط زمین قرار گرفته اند، بصورت همزمان کار خود را آغاز می کنند. باید توجه داشت که این تمرین نیاز به کمک مربی دارید. پس از عبور از نردبان یا پل، پاس را از مربی دریافت می کنید و مجدد به مربی برمی گردانید. با عبور از مسیر حلقه ها، مربی پاس در عمق و در حال حرکت به شما می دهد که شما نیز با دریبل توپ و حرکت مارپیچ به دور حلقه ها به سمت دروازه شوت می زنید.

مشکلی که در این تمرین وجود دارد، نداشتن زمین کامل فوتبال برای انجام این تمرین است. معمولا در فوتبال پایه کشور، تیم ها مجبورا در نصف زمین تمرین کنند.
همچنین وجود گل های قابل حمل و چرخ دار از الزامات این تمرین است.
در ادامه دو بازیکنی که بصورت همزمان کار را شروع کرده و به سمت دروازه شوت زده اند، با نگاه به یکدیگر و کنترل زمان حرکتی خود به میانه زمین باز می گردند و با عبور از پل ها، مربی به یکی از بازیکنان توپ را داده و آن بازیکن سعی می کند پاس مناسبی را پشت محوطه به هم گروهی خود ارسال کند. پس از ضربه هر دو بازیکن به جای خود بر می گردند.

تمرینات فوق العاده و به روز شوت زدن مناسب زمین های چمن مصنوعی اندازه سالن:

در این تمرینات شوت زنی فرصت تمرینی برای بازیکنان بسیار مناسب خواهد بود. هم پاس و هم کار شوت خواهد داشت.

در این تمرینات شوت استفاده از کل زمین تمرینی، استفاده بازیکنان از زمان تمرینی، فعال بودن گلرها، پاس و حرکت و دریبلینگ را خواهیم داشت.

تمرینات به روز شوتزنی
تمرینات به روز شوتزنی

تمرینات به روز شوتزنی

تمرینات شوتزنی به دو دروازه

همانطور که در تصاویر بالا ملاحظه می کنید تمرینات شوتزنی بسیار خوبی برای گرفتن ایده قرار داده شده است.

در این تمرینات شوتزنی که بسیار برای زمین های تمرینی کوچک یا سالنی مناسب است، به ترتیب از ساده به کمی مشکل تر می رویم.

در تمرین شوت زنی اول، بازیکنان در چهار دسته و در کنار کرنر قرار می گیرند. بازیکنان مورب به صورت همزمان حرکت می کنند. و طبق اعداد شکل که ترتیب انجام تمرین را نشان داده است؛ در حرکت سوم توپ را به بازیکن حرکت کرده از سمت دیگر پاس می دهد و با عبور از مانع ها به سمت دروازه ضربه و شوت می زنند.

 در تمرین دوم شوت زنی، یکی از بازیکنان از هر رنگ قرمز و زرد داخل محوطه مانع ها قرار می گیرد.

بازیکن های مورب کار را شروع می کنند، بازیکن های مرکز زمین به فضای خالی حرکت کرده و پاس  ابتدایی را دریافت و مجدد به بازیکن A بر می گردانند، سپس به فضای خالی حرکت کرده و پاس عمقی را از بازیکن A دریافت می کنند.

پس از شوت بازیکن ها جای خود را عوض می کنند.

در تصویر شوت زنی سوم نیز از هر تیم 4 بازیکن به خط کناری زمین می رود. بازیکن A پس از یک و دو با بازیکن B دریبل زده و همزمان بازیکن B به سمت عمق از میان موانع حرکت می کند، بازیکن A پس از پاس جای خود را بازیکن B عوض میکند.

تمرین فوق العاده برای پاس و حرکت:

Screenshot_۲۰۱۹-۱۱-۰۵-۱۳-۳۳-۴۴

در این تمرین همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید، بازیکن A پاس می دهد و بازیکن B با گرفتن آگاهی محیطی به سمت توپ حرکت می کند و بازیکن A نیز برای دریافت مجدد توپ از بازیکن B به سمت توپ حرکت می کند. توجه داشته باشید به ترتیب حرکت بازیکنان که به خوبی در شکل نشان داده شده است.

به آگاهی محیطی گرفتن بازیکنان توجه کنید.

به جهت حرکت و چرخش U شکل بازیکن توجه نمایید

سعی کنید جهت تمرین را پس از چند دقیقه تغییر دهید

تمرین عالی برای پاس و حرکت:

Screenshot_۲۰۱۹-۱۱-۰۵-۱۶-۳۷-۰۰

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید یکی از تمرینات مناسب برای بازیکنان پایه تمرینی است که در تصویر بالا آمده است.

با 2 توپ به صورت همزمان کار را آغاز میکنیم. بازیکنان بصورت مستقیم پاس می دهند و بصورت مورب جای خود را تغییر می دهند.

Screenshot_۲۰۱۹-۱۱-۰۵-۱۶-۴۲-۲۴

نوع دیگر این تمرین در تصویر بالا آمده است. بازیکنان بصورت همزمان کار را با دو توپ شروع می کنند، بصورت مورب پاس می دهند و بصورت مستقیم حرکت کرده و جای خود را تغییر می دهند.

به دریافت و آگاهی محیطی بازیکنان توجه کنید

مربی می تواند تعیین کند بازیکن با پای چپ یا راست به توپ ضربه بزند.

Screenshot_۲۰۱۹-۱۱-۰۵-۱۶-۵۹-۰۸

مربی می تواند تعیین کند تا بازیکنان یک ضرب، دو ضرب یا سه ضرب با توپ کار کنند

تمرین به روز فوتبال ( تقابل های فردی و گروهی با هدف واکنش به سیگنال مربی)

soccer coach saeedranjbar

ثبت نام در باشگاه فوتبال دُرفَک

هر گروه 4 نفره که ابتدا با 2 گروه کار را آغاز می کنیم. هر هر گروه بایستی در نقطه کرنر مستقر شود. به هر بازیکن شماره ای تعلق می گیرد. 1 و 2 و 3 و 4  و مربی شماره دلخواهی را صدا می کند. همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید در اینجا مربی شماره های 1 و 4 را صدا زده است و از هر تیم شماره 1 و 4 وارد رقابت 2 در مقابل 2 می شوند.

این تمرین برای افزایش تمرکز، بالا بردن سرعت واکنش بازیکنان می تواند موثر واقع شود.

برای ایجاد چالش مربی می تواند اینگونه صدا کند: تیم آبی 8-4 و 3-2 که بازیکنان 4 و 1 وارد زمین می شوند.

باشگاه و آکادمی فوتبال درفک بعنوان یکی از بهترین باشگاه ها و مدارس فوتبال استان البرز و ایران، میتواند مکان مناسبی برای آموزش فرزندان شما باشد. (ثبت نام کنید)

تمرینی به روز برای دقت در پاس و گل زدن:

Screenshot_۲۰۱۹-۱۱-۱۲-۱۷-۳۴-۵۶

یکی از تمرینات خوب برای افزایش دقت در پاس و گلزنی، همین تمرین ساده ای است که میتواند در مدارس فوتبال و آکادمی های فوتبال استفاده گردد.

در این تمرین همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید، دو گروه بدون توپ هستن که میله هایی را هنگام دویدن هم می کنند، شما می توانید از لوله های پلاستیکی نیزه استفاده کنید.

بازیکنان گروه دیگر (قرمز) در محوطه مشخص شده سعی می کنند، تا توپ را از بین بازیکنانی که نیزه در دست دارند به هم تیمی های خود پاس دهند.

برای ایجاد چالش سعی کنید تا دو تیم ایجاد نمایید و بر حسب تایم و زمان ببینید کدام گروه پاس های بیشتری بین هم و بصورت صحیح رد و بدل می کنند. حرکت بازیکنان بدون توپ برای اجرای درست این تمرین بسیار لازم و ضروری است.

تمرینی مناسب برای سیستم 1-3-2-4 در هنگام حمله و استفاده از دفاع های پوششی:

Screenshot_۲۰۱۹-۱۱-۱۳-۱۳-۴۳-۵۰

یکی از تمرینات عالی برای سیستم 1-3-2-4 همین تمرینی است که در تصویر ملاحظه می کنید.

بهتر از من میدانید سیستم 4231 یک سیستمی است با 4 خط که این باعث میشه در زمین بهتر از فضاها استفاده کنیم. قبل از به کارگیری این سیستم، 3-4-4 مد نظر بود.

سیستم 4231 در هنگام حمله میتواند به 4213 و در هنگام دفاع میتواند به 1-1-4-4 تغییر آرایش دهد.

معمولا در سیستم 1-3-2-4 یکی از هافبک های مرکزی نقش تدافعی تر را ایفا می کند و بعنوان رابط دفاع به هافبک عمل می کند و هافبک مرکزی دیگر کمی متمایل تر به جلو بازی می کند. همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید هافبک مرکزی شماره 6 در صورت نزدیک بودن به مرکز خط دفاعی مابین دو دفاع مرکزی قرار می گیرد، اگر نزدیک تر به خط کناری زمین باشد میتواند در سمت راست و چپ نیز قرار داشته باشد. در تیم ملی اسپانیا که قهرمان جهان شد، این نقش توسط سرخیو بوسکتس ایفا می شد و جلوتر از او ژاوی آلنسو بازی می کرد.

آلبا و آربلوآ دو مدافع پوششی بودند که برای برتری عددی دادن به خط جلو اسپانیا اضافه می شدند. که معمولا بوستکتس وظیفه پوشش دادن به پشت این مدافعان کناری را داشت.

مهاجم هدف تیم سسک فابرگاس بود که در تصویر بالا با شماره 9 قابل مشاهده است. فابرگاس برای ایجاد فضا مدام در حرکت بود و به عقب می آمد تا فضا را برای حرکت ژاوی، اینیستا، سیلوا ایجاد کند. از آنجاییکه در این سیستم خطوط جلویی تیم بایستی در تغییر مداوم جا باشند، انتخاب زمان مناسب پاس و حرکت بسیار حائز اهمیت است.

در سیستم 1-3-2-4 معمولا وینگرها یا در تصویر سیلوا در راست و اینیستا در چپ بدلیل چپ پا و راست پا بودن میتوانستند به داخل بزنند و با پای قوی خود به سمت دروازه شوت کنند.

در تصویر بالا وینگرها به سمت داخل میزنند، فضای برای دفاع های پوششی نفوذ کرده ایجاد میشود و با اورلپ از کناره ها خطر ایجاد میکنند و چون سیلوا و اینیستا با پای قوی خود پاس می دهند نحوه حرکت تیم بهتر خواهد بود.

تمرینات گرم گردن warm up فوق العاده پپ گوآردیولا:

Screenshot_۲۰۱۹-۱۱-۱۶-۰۹-۳۸-۴۸

در این تمرین 2 گروه بازیکن داریم. که A و B و C و D که بعد از هر مرحله تمرین جای خود را تغییر می دهند.  در این تمرین از 2 مربی پاس دهنده بایستی کمک بگیریم.

دو بازیکن A روبه روی هم بصورت گام به بغل حرکت می کنند و از روی موانع اول پا جفت Jump یا پرش دارند. پس از آن توپ را از مربی گرفته و دو را دریافت می کند.

پس از یک و دو با بازیکن B ، پاس بلند به بازیکن C می دهد و بازیکن B با جابه جایی سریع با بازیکن C یک و دو می کند.

امیدوارم از این تمرینات به جای دویدن دور زمین در تمرینات مدارس فوتبال استان البرز استفاده کنید.

ثبت نام در باشگاه فوتبال دُرفَک