تمرینات گرم کردن در فوتبال: از جلو پرس کنید

تمرینات گرم کردن در فوتبال: از جلو پرس کنید

گرم کردن فوتبال
توسط سعید رنجبر
این جلسه آگاهی و توانایی بازیکنان را برای پرس کردن مطمئن به عنوان یک واحد توسعه می دهد.

چرا از این تمرین فوتبال استفاده کنید:

این گرم کردن، بازیکنان را با مفاهیم پرس، تشخیص ماشه ها و نزدیک شدن با سرعت مناسب با فرم بدن صحیح آشنا می کند.

برپایی این تمرین فوتبال:


از الماس 10*10 استفاده کنید. بازیکنان باید پشت هر نقطه از الماس صف بکشند. یک توپ لازم است.

چگونگی اجرای تمرین:

توپ با بازیکن 1 شروع می شود که به بازیکن 2 پاس می دهد. در حالی که توپ در حال حرکت است، بازیکن 3 به سرعت به بازیکن 2 فشار می آورد. بازیکن 1 به انتهای خط در سمت چپ خود می پیوندد. سپس بازیکن 2 با بازیکن 4 بازی می کند که توسط بازیکن جدید 1 بسته می شود. الگو ادامه می یابد.


پیشرفت ها: جهت بازی را تغییر دهید، بنابراین به جای بازی به سمت راست و حرکت به سمت چپ، بازیکنان به سمت چپ پاس داده و به سمت راست حرکت می کنند. بیشتر پیشرفت کنید تا به بازیکنان اجازه دهید به چپ یا راست بازی کنند، که سپس روی ماشه ها، پیش بینی و شکل بدن بازیکن پرس کننده کار می کند.

نکات مربیگری:

مربیان باید اطمینان حاصل کنند که بازیکنان پاس بعدی را پیش بینی می کنند و وقتی نوبت به آنها می رسد سریع پرس می کنند. بازیکنان همچنین باید هنگام فشار دادن، شناسایی نشانه‌ها و محرک‌ها، زاویه حرکت و شکل بدن خود را در نظر بگیرند.

بازیکنان در چهار خط شروع می کنند و شکل الماس را تشکیل می دهند. بازیکن 1 به بازیکن 2 پاس می دهد
با انجام پاس، بازیکن 3 گیرنده را پرس میکند، در حالی که بازیکن 1 به پشت خط در سمت چپ خود می پیوندد.
بازیکن 2 سپس به بازیکن 4 پاس می دهد، در حالی که بازیکن مقابل فشار می دهد. بازیکن 2 به پشت خط در سمت چپ خود می پیوندد.

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز، تلاش دارد تا همگام با تمرینات بهترین آکادمی های فوتبال دنیا جلو رفته و استعدادهای بهتری را به فوتبال ملی و باشگاهی ایران معرفی کند. شما نیز می توانید عضو باشگاه درفک البرز شده و در مسیر حرفه ای شدن قدم بردارید.

مدرسه فوتبال در کرج

بهترین مدرسه فوتبال در گوهردشت کرج

بهترین مدرسه فوتبال در عظیمیه کرج

بهترین مدرسه فوتبال در باغستان کرج

پاسخ دهید