تمرین عالی و به روز شوتی زنی، سرعتی و چابکی برای مدارس فوتبال

مدرسه فوتبال درفک بعنوان یکی از بهترین مدارس فوتبال استان البرز و کرج، سعی می کند از بهترین تمرینات روز فوتبال و آکادمی های مطرح فوتبال استفاده کند.

در ادامه دو تمرین شوت زنی فوق العاده را که در باشگاه درفک توسط مربیان باشگاه اجرایی می شود را با شما به اشتراک می گذاریم.

شما نیز می توانید در مدرسه فوتبال درفک ثبت نام نمایید تا شاهد پیشرفت فوتبالی خود باشید.

تمرینات شوت زنی، کار سرعتی، چابکی و تغییر جهت در مدرسه فوتبال درفک
تمرینات شوت زنی، کار سرعتی، چابکی و تغییر جهت در مدرسه فوتبال درفک

در تمرین اول شوت زنی، کار سرعتی و چابکی، تغییر جهت:

در این تمرین بازیکن سمت راست، شروع می کند، در هر رینگ یک ثانیه مکث می کند و بعد با بازیکن B کار ترکیبی می کند، اما قبلش بازیکن B روی رینگ گذشته و از روی 2 تا از پل ها بصورت جفت پا پرش می کنند.

پس از آن مربی توپ را به بازیکن A قرمز پاس می دهد، بازیکن B توپ را به بازیکن A بر می گرداند.

بازیکن B با سرعت از روی دو پل عبور کرده و در میان دو آدمک توپ را از بازیکن A دریافت می کند. همزمان 2 بازیکن با سرعت جای خود را تغییر داده و به سمت دیگر تمرین حرکت می کنند.

در تمرین دوم شوت زنی، کار سرعتی و چابکی، تغییر جهت:

تمرین شوت زنی، کار سرعتی و تغییر جهت (مدرسه فوتبال درفک)
تمرین شوت زنی، کار سرعتی و تغییر جهت (مدرسه فوتبال درفک)

در این تمرین شوت زنی، ابتدا از سمت چپ شروع می کنیم، بعد از سه ثانیه کار قدرتی با کش، بازیکن از کنزهای زرد رنگ عبور کرده و توپ را از مربی اول دریافت می کند، پس از دریافت توپ، پشت سه مانع قرمز توپ را به مربی باز میگرداند.

پس از آن، این بین 4 نیزه، 2 نیزه را لمس می کنند، و بعد با مربی 1 و 2 می کنند و دریبل می زند و سپس به سمت دروازه شوت می زند.

در پایان چرخش سریع داشته و تا سمت دیگر زمین استارت سرعتی می زند.

در سمت دیگر زمین نیز پس از 3 ثانیه کار قدرتی با کش دویدن، از روی پل ها بصورت جفت پا پرش می کنند، از پشت نیزه زرد رنگ عبور کرده، با مربی کار ترکیبی یک و دو می کند و کنزهای دیگر را نیز دریبل میزند و به سمت دروازه شوت می زند. و پس از استارت کوتاه به سمت دیگر تمرین حرکت می کند.

این تمرینات شوت زنی تنها بخشی از تمریناتی است که در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز (درفک یعنی آشیانه عقاب و قله ای بلند در رشته کوه های البرز مرکزی)، توسط مربیان باشگاه آموزش داده می شود.

شما هم می توانید از طریق لینک زیر در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک ثبت نام نمایید.

09193631098

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

 

پاسخ دهید