تمرینات سرعتی و چابکی با توپ و بدون توپ (تمرینات پپ گواردیولا در باشگاه منچسترسیتی)

همگام با تمرینات روز فوتبال، ما هم در مدرسه فوتبال درفک علاقه داریم و پیگیر هستیم تا بهترین تمرینات روز فوتبال را در باشگاه درفک توسط مربیان باشگاه داشته باشیم و باعث ارتقا کار فوتبال آموزان و بازیکنان باشگاه شویم. از طرفی دوست داریم سایر مربیان و باشگاه های کشور و مدارس فوتبال از این تمرینات استفاده نمایند، این نوشته یکی از بهترین مطالبی است که در مورد تمرینات بدنسازی فوتبال می توانید مطالعه و ملاحظه نمایید.

تمرینات چابکی و سرعتی در فوتبال زیر نظر پپ گواردیولا در باشگاه منچسترسیتی 

 

تمرین قدرت انفجاری با موانع و کش یا باند مقاومتی (تمرینات روز فوتبال)

در گروه اول: بصورت جفت پا از روی موانع پرش می کنند و حرکت می کنند به سمت چپ یا راست، پرش به شکل کنار از سمت راست، پرش به شکل کنار بدن از سمت چپ و سپس استارت تا مانعی که قرار داده شده است.

در گروه دوم: استارت سرعتی به سمت چپ و راست همراه با کش مقاوتی که توسط مربی گرفته شده است، بازگشت به نقطه شروع تمرین، تکرار این تمرین در سمت دیگر و مجدد بازگشت به نقطه آغازین تمرین، سپس بازیکنان همراه با کش مقاومتی تا وسط یا نقطه چین استارت سرعتی زده و بدون کش مقاوتی تا پایان با سرعت حرکت می کنند.

تمرین کار هماهنگی و سرعتی با چرخش و حداکثر سرعت دویدن:

در گروه اول به شکل نیم تیغ و به بغل از روی موانع پرش می کنند، روی نقطه های قرمز مسطح یک ثانیه مکث می کنند و سپس تا انتهای مسیر با حداکثر سرعت عبور می کنند.

در گروه دوم لازم است با سرعت از رینگ ها یا دایره ها عبور کنید نیازی نیست ترتیب را رعایت کنید و فقط با سرعت عبور نمایید و تا انتهای کنز مشخص شده با حداکثر سرعت بدوید.

در گروه سوم به پهلو حرکت کرده، از روی پل های کف عبور کرده و مجدد به عقب بازمی گردند، سپس جفت پا پرش کرده و تا مانع آخر با حداکثر سرعت عبور می کنند

در گروه چهارم گام زدن در هر مانع است. یکبار با پای راست و یکبار با پای چپ و سپس تا انتهای مانع با سرعت عبور می کنیم

تمرین کار هماهنگی و سرعتی با حداکثر سرعت دویدن در زوایای مختلف:

در گروه اول به پهلو به سمت کنز سمت راست حرکت کرده و به سمت مانع سمت چپ می رویم. به شکل سرعتی از روی دایره ها عبور کرده، به سمت یکی از کُنزهای سفید رفته و با حداکثر سرعت به سمت مانع آخر حرکت می کنیم.

در گروه دوم به شکل پهلو از روی موانع عبور کرده و سپس با یک پا از روی مانع قرمز عبور می کند، تا مانع سفید با تمام سرعت عبور می کنیم.

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید) 

تمرین سرعتی و چابکی با توپ (تمرینات روز فوتبال)

دو گروه کار ترکیبی یک و دو می کنند و این تمرین سرعتی و چابکی همراه با توپ و شوت به دروازه است

این تمرین با این شرایط همراه است که 9 تا 10 ثانیه برای هر بازیکن تکرار می شود، بازیکنان این تمرین را حدود 18 دقیقه انجام می دهند با 2 دقیقه استراحت.

بازیکن A توپ را بلند به بازیکن B پاس می دهد و سپس با جفت پا از روی موانع عبور می کنند، سپس از روی موانع قرمز و هم سطح با گام بلند عبور کرده و توپ را از بازیکن B دریافت می کند، بازیکن A توپ را مجدد به بازیکن B پاس می دهد و از نیزه ها به صورت slalom یا زیگ زاگ سرعتی عبور می کند، بازیکن B توپ را به بازیکن A پاس می دهد و او توپ را بیرون از محوطه جریمه به سمت دروازه شوت می زند.

بازیکنان جای خود را تغییر می دهند، بازیکن A به B جابه جا می شوند

دریبل کردن، پاس بلند، کار ترکیبی یک و دو، شوت به دروازه همراه با کار سرعتی و چابکی (تمرینات روز فوتبال)

اجرای این تمرین به این صورت است که در هر بخشی 3 تکرار صورت می گیرد. در مجموع این تمرین هر بازیکن بایستی 6 شوت به دروازه زده باشد. بازیکنان پس از 2 بار انجام این تمرین، 3 دقیقه استراحت می کنند.

بازیکن A توپ را از بین موانع یا کنزهای قرمز رنگ دریبل می کند، او توپ را با پاس بلند روی زمین به بازیکن B پاس می دهد و با دور زدن کنز قرمز دیگر، به صورت گام بلند از موانع هم سطح قرمز رنگ عبور کرده و به شکل SLALOM یا زیگ زاگ سرعتی از میان موانع آبی عبور می کند، پس از پایان موانع آبی، بازیکن B توپ را به بازیکن A پاس می دهد و او مجدد توپ را به B پاس داده و به دور مانع مشخص شده حرکت می کند. بازیکن B توپ را مجدد به بازیکن A پاس می دهد و او توپ را بیرون از محوطه جریمه به سمت دروازه شوت می زند. پس از شوت زنی بازیکنان جای خود را تغییر می دهند. A به B و سایر بازیکنان. پس از 3 تکرار در یک سمت، بازیکن به سمت مخالف حرکت می کند.

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

تمرین تغییر جهت سریع، یک و دو، شوت به دروازه همراه با کار چابکی و سرعتی (تمرینات روز فوتبال)

اجرای این تمرین به این صورت است که در هر بخشی 3 تکرار صورت می گیرد. در مجموع این تمرین هر بازیکن بایستی 6 شوت به دروازه زده باشد. بازیکنان پس از 2 بار انجام این تمرین، 3 دقیقه استراحت می کنند.

بازیکن A سمت چپ تصویر به صورت گام بلند از روی موانع قرمز هم سطح عبور می کند و ما بین 2 نیزه ی ابتدایی آبی رنگ، توپ را از بازیکن B دریافت می کند.

بازیکن A مجدد توپ را به بازیکن B پاس می دهد و از میان دو نیزه آبی رنگ انتهایی عبور می کند. بازیکن A سپس روبه جلو از روی پل های قرمز روی زمین عبور کرده و مجدد بر می گردد و با بازگشت به عقب، مجدد به سمت جلو حرکت می کند، بازیکن B به بازیکن A پاس می دهد و بازیکن A با بازیکن B کار یک و دو انجام می دهد و بازیکن A خارج از محوطه پنالتی به سمت دورازه شوت زنی می کند. بازیکن B چرخیده به سمت مربی کنار دروازه و توپ جدید را از مربی دریافت می کند، بازیکن B توپ را دریافت کرده و به سمت دروازه حرکت کرده و سعی می کند گلزنی کند. بازیکنان پس از انجام تمرین جای خود را با یکدیگر عوض می کنند. A به B و همینطور سایر بازیکنان. پس از 3 مرتبه تکرار این تمرین بازیکنان به سمت مخالف زمین جابه جا می شوند.

تمرین دربیلینگ، پاس به عرض و کنار زمین، سانتر از کنار و شوت به دروازه همراه با کار سرعتی و چابکی (تمرینات روز فوتبال)

در این تمرین بازیکن A پس از 5 بار اسکات زدن یا حالت sit-up نیزه های آبی را دربیل می کند. همزمان بازیکن B نیز با وزنه های 5 کیلوگرمی 5 مرتبه اسکات می زند و از روی پل ها بصورت جفت پا JUMP یا پرش می کند، بازیکن A توپ را به بازیکن B پاس میدهد، بازیکن B پس از عبور از پل های همسطح زمین به صورت گام بلند، توپ دریافتی را از بازیکن A به سوی دروازه و جلوتر از پل های قرمز پاس می دهد. بازیکن A توپ دریافتی را به نزدیکی نقطه کرنر و پشت آدمک قرمز ارسال می کند، بازیکن B پس از دریافت توپ پشت آدمک قرمز، توپ را روی دروازه سانتر کرده و A سعی می کند گلزنی کند. نحوه حرکت بازیکن A نیز، به صورت نیم دایره و عبور از کنار آدمک قرمز می باشد.

تمرین پاس طولی، سانتر از جناحین، تمام کنندگی و سرعتی (تمرینات روز فوتبال)

What is a layoff in soccer?

in football, a short gentle pass into a space that another player from your team can run forward into, then move forward with the ball or shoot towards the goal without slowing down or stopping. Football/soccer

در فوتبال زمانیکه شما یک پاس کوتاه نرم به فضا برای هم تیمی خود ارسال می کنید و اجازه می دید که هم تیمی شما بدون از دست دادن زمان، یا کند شدن حرکتش، بتونه به راحتی به سمت دروازه شوت بزنه، یا پاس طولی و عرضی بده، در واقع یک lay-off انجام شده است. در پاس lay-off که خیلی میتواند به تیم شما در گلزنی و فضا سازی کمک کند، 1) شدت پاس دریافتی 2) دقت به جهت حرکت بازیکن هم تیمی بسیار مهم است

بازیکن A پس از 5 مرتبه تکرار در اسکات زدن، توپ را به بازیکن B پاس می دهد. B با عبور از بالای پل ها بصورت پرش جفت پا، توپ دریافتی از A را به بازیکن C پاس می دهد. C با 3 مرتبه تکرار توپ مدیسن بال و بشین و پاشو به دور آدمک قرمز حرکت کرده و توپ را به بازیکن A روبه عقب پاس می دهد. بازیکن A توپ دریافتی را با یک پاس طولی پشت سر آدمک قرمز نزدیک کرنر ارسال می کند، بازیکن B که حرکت کرده بود، با دور زدن آدمک قرمز توپ را برای بازیکن C به صورت منحنی به داخل محوطه جریمه وارد شده و بازیکن D که با جفت پا از روی موانع عبور کرده، با دور زدن آدمک قرمز به داخل محوطه پنالتی وارد می شود و سعی می کنند توپ ارسالی B را به گل تبدیل نمایند.

4 مرتبه این تمرین برای هر بازیکن تکرار می شود، پس از انجام دو بار، بایستی 3 دقیقه استراحت داشته باشند.

تمرین پاس طولی، پاس عرضی، سانتر از جناحین، تمام کنندگی همراه با کار سرعتی و چابکی (تمرینات روز فوتبال)

What is a layoff in soccer?

in football, a short gentle pass into a space that another player from your team can run forward into, then move forward with the ball or shoot towards the goal without slowing down or stopping. Football/soccer

در فوتبال زمانیکه شما یک پاس کوتاه نرم به فضا برای هم تیمی خود ارسال می کنید و اجازه می دید که هم تیمی شما بدون از دست دادن زمان، یا کند شدن حرکتش، بتونه به راحتی به سمت دروازه شوت بزنه، یا پاس طولی و عرضی بده، در واقع یک lay-off انجام شده است. در پاس lay-off که خیلی میتواند به تیم شما در گلزنی و فضا سازی کمک کند، 1) شدت پاس دریافتی 2) دقت به جهت حرکت بازیکن هم تیمی بسیار مهم است

در این تمرین بازیکن A پس از انجام 10 مرتبه اسکات یا sit-up به بازیکن B پاس میدهد و از کنار آدمک قرمز عبور می کند. بازیکن B پس از انجام 10 حرکت هماهنگی وزن بدن، جلوی آدمک قرمز توپ A را دریافت کرده و به بازیکن C پاس می دهد. بازیکن C کار سرعتی انجام داده و ابتدا گام بلند از روی پل های همسطح قرمز عبور می کند، سپس با قدم های سریع از موانع زرد عبور می کند به صورت نیم دایره از پشت آدمک قرمز عبور کرده توپ ارسالی B را دریافت و به عقب بازیکن A پاس می دهد.

بازیکن A توپ را به سمت کناره های زمین و نزدیک نقطه کرنر ارسال می کند، بازیکن B توپ را دریافت کرده و به سمت جلو دریبل می کند و سپس به سمت دروازه سانتر می کند. بازیکن A از میان دو آدمک قرمز وارد محوطه جریمه می شود و بازیکن C از پشت آدمک قرمز وارد محوطه پنالتی شده و سعی می کنند گلزنی نمایند.

بازیکنان پس از انجام تمرین جابه جا می شوند: بازیکن A به B و B به C جابه جا شده و تمرین پس از 4 تکرار می تواند از سمت دیگر زمین اجرا شود.

تمرین کار ترکیبی، تغییر منطقه بازی، سانتر از جناحین، کار سرعتی و تمام کنندگی (تمرینات روز فوتبال)

در این تمرین بازیکن A توپ را به مربی پاس می دهد و از روی پل ها عبور می کند، بازیکن C نیز با کار سرعتی از روی پل های همسطح و قرمز رنگ به صورت گام بلند عبور کرده و با دور زدن آدمک قرمز توپ را از مربی دریافت می کند، سپس توپ را به صورت lay-off پاسی که با بصورت نرم به بازیکن A  می دهد و بازیکن A بدون ضرب اضافه و از دست دادن زمان به بازیکن B که حرکت کرده، پاس به جناحین می دهد. B پس از دریافت توپ به سمت جلو دریبل می کند و توپ را به سمت محوطه جریمه سانتر می کند. بازیکن A به سمت تیر دوم و بازیکن C به سمت تیر اول برای گلزنی حرکت می کنند.

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید) 

پاسخ دهید