تمرینات پاس و دریافت باشگاه منچسترسیتی زیر نظر پپ گواردیولا (تمرینات روز فوتبال)

ما در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک، از بهترین تمرینات روز فوتبال در آکادمی های معروف دنیا از قبیل آژاکس، لاماسیا بارسلونا استفاده می کنیم تا همگام با تمرینات روز دنیا پیش برویم.

حتما شما هم بهتر از ما می دانید که یکی از بهترین باشگاه های دنیا در زمینه مالکیت توپ و چرخش توپ در زمین، منچسترسیتی اسپانیاست. در مدیریت و کسب وکار یک مفهومی وجود دارد و آن استفاده از BEST PRACTICES یا بهترین عمل هاست.

مثلا استفاده از بهترین اقدامات سایر شرکت ها و موسسات باعث میشه تا ما هزینه کمتری را پرداخت کنیم، فروش و توسعه بازار را فراهم می کنه، ضایعات را کم و باعث میشه تا کیفیت را ارتقا بدیم.

در فوتبال نیز به همین ترتیب استفاده از بهترین اقدام ها و تمرینات باعث میشه تا ما نتایج بهتری بگیریم و شاهد ارتقای مهارت های بازیکنان فوتبالمان باشیم.

در این نوشته قصد دارم در قالب 6 تمرین کاربردی، تمرینات پاس و دریافت و حرکت باشگاه منچسترسیتی زیر نظر پپ گواردیولا را با شما به اشتراک بگذارم.

لینک مرتبط: 12 تمرین کاربردی پاس و دریافت باشگاه بارسلونا زیر نظر پپ گواردیولا

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید) 

پپ گواردیولا میگه این فقط کافی نیست که توپ را در زمین حرکت بدید، بلکه لازم است که به سمت زمین تیم حریف حرکت کنید.

تمرین اول: پاس و بازی 3 در مقابل 1، پاس کوتاه به عقب lay-off و پاس پشت آدمک و تمام کنندگی و ضربه به گل کوچک

 1. ابتدا تمرین با 3 در مقابل 1 آغاز می گردد. بازیکنان سعی می کنند مالکیت توپ را در مقابل مربی حفظ کنند، معمولا بازیکنان رده بالا با 3 پاس و یک پاس lay-off یا پاسی که بصورت نرم به هم تیمی داده میشه، تا بدون ضرب اضافه و از دست دادن زمان توپ را به مرحله بعدی تمرین ارسال کند.
 2. بازیکن پاس دهنده به خارج از مربع اول، توپ را به بازیکن A پاس می دهد
 3. بازیکن A تصمیم می گیرد توپ دریافتی را به کدام بازیکن B یا C بصورت lay-off پاس دهد. در تصویر بالا به طور مثال به بازیکن B پاس داده شده است
 4. بازیکن B پاس نهایی داده و توپ را به پشت آدمک قرمز رنگ برای بازیکن D به عمق و داخل زده است، پاس می دهد
 5. زمان حرکت بازیکن D بسیار مهم است و در اولین تماس با توپ، بایستی به سمت دروازه کوچک ضربه بزند
 6. بازیکنان A , B ,C , D جای خود را تغییر می دهند. بازیکنان 3 در مقابل 1 نیز به همین ترتیب عمل می کنند

تمرین دوم: پاس و بازی 3 در مقابل 1، پاس کوتاه به عقب lay-off و پاس پشت آدمک و تمام کنندگی و ضربه به گل کوچک (نوع دیگر تمرین قبلی)

 1. این تمرین نوع دیگری از تمرین پاس، قبلی است و همچون تمرین قبلی انجام می گیرد. 
 2. تفاوتش این است که بازیکن A توپ را به جای پاس به بازیکن B به بازیکن C پاس می دهد
 3. بازیکن C از اینرو پاس نهایی را پشت آدمک قرمز به بازیکن D پاس می دهد
 4. D به داخل زده و با اولین ضرب به توپ، به سمت گل کوچک ضربه می زند

تمرین سوم: پاس و دریافت و مالکیت توپ در موقعیت 3 در مقابل 1 و پاس هوایی و تمام کنندگی به دروازه کوچک

 1. این تمرین با مالکیت و حفظ توپ 3 بازیکن در مقابل مربی آغاز می شود
 2. پس از تعداد کمی پاس، بازیکن C توپ را به صورت LAY-OFF در اختیار بازیکن A قرار می دهد
 3. بازیکن A توپ را به سوی جلو و به بازیکن E پاس می دهد، بازیکن E برای دریافت توپ به سمت عقب حرکت کرده و توپ را دریافت می کند
 4. بازیکن E توپ را به بازیکن F به صورت LAY-OFF پاس می دهد
 5. بازیکن F توپ را با یک پاس بلند نرم (پاس چیپ) برای بازیکن D که حرکت کرده، رو به جلو پاس می دهد
 6. بازیکن D قبل از اینکه توپ را از F دریافت کند، از عقب با زمان بندی مناسب حرکت کرده و سعی می کند توپ را از میان 2 نیزه قرمز رنگ عبور دهد
 7. بازیکنان A, B, C, D, E, F همگی جای خود را تغییر داده و تمرین مجدد از ابتدا شروع می گردد

 

تمرین چهارم: حفظ توپ و مالکیت توپ و lay-off، پاس عرضی، پاس بلند هوایی پشت سر آدمک و تمام کنندگی

 1. این تمرین با مالکیت توپ 3 در مقابل 1 بازیکنان شروع می شود، سعی می کنند توپ را در مقابل یک مربی حفظ کنند.
 2. پس از تعداد کمی پاس، بازیکن C توپ را برای بازیکن A به صورت LAY-OFF پاس نرم رو به عقب در جهت حرکت بازیکن دریافت کننده، می گذارد
 3. بازیکن A توپ را به بازیکن E که رو به عقب حرکت کرده، پاس می دهد
 4. بازیکن E توپ را به سمت عقب و LAY-OFF برای بازیکن D آماده می کند
 5. بازیکن D پاس عرضی به بازیکن F می دهد
 6. بازیکن F یک پاس کوتاه هوایی (چیپ پاس) به بازیکن D که حالا به داخل زده است، پاس می دهد
 7. بازیکن D با یک حرکت دقیق زمانی، توپ را پشت آدمک آبی دریافت کرده و با اولین ضربه توپ را از بین نیزه های قرمز رنگ عبور می دهد
 8. بازیکنان A, B, C, D, E, F جای خود را تغییر می دهند و تمرین مجدد از ابتدا شروع می شود

 

تمرین پنجم: مالکیت توپ 3 در مقابل 1، پاس های ترکیبی سرعتی همراه با پاس کوتاه هوایی یا پاس چیپ

 1. این تمرین با مالکیت توپ 3 در مقابل 1 بازیکنان در مقابل مربی آغاز می گردد
 2. پس از تعداد کمی پاس، بازیکن C توپ را برای بازیکن A به صورت LAY-OFF پاس نرم رو به عقب در جهت حرکت بازیکن دریافت کننده، می گذارد
 3. بازیکن A به رو به جلو به بازیکن D پاس می دهد
 4. بازیکن D پاس عرضی به بازیکن F که رو به عقب حرکت کرده است می دهد
 5. بازیکن F توپ را به بازیکن E که به صورت عرضی حرکت کرده، پاس می دهد، بازیکن E نیز توپ را به صورت LAY-OFF به بازیکن F پاس می دهد
 6. بازیکن F توپ را به بازیکن D که از عقب اضافه شده، به صورت چیپ پاس می دهد.
 7. بازیکن D با یک حرکت زمانی دقیق، توپ را پشت آدمک دریافت می کند و به سمت نیزه های قرمز ضربه می زند
 8. بازیکنان A, B, C, D, E, F جای خود را تغییر می دهند و تمرین مجدد از نقطه ابتدایی شروع می گردد

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

تمرین ششم: پاس، دریافت و کنترل و جریان 

 1. بازیکن A پاس میدهد به بازیکن B که به سمت عقب برای دریافت توپ حرکت کرده است
 2. بازیکن B پاس عرضی به بازیکن A که به داخل حرکت کرده است، پاس می دهد
 3. بازیکن A توپ را به بازیکن C که به صورت عرضی حرکت کرده، پاس می دهد
 4. بازیکن C توپ را به بازیکن B که به دور کنز و مانع حرکت می کند، پاس می دهد
 5. بازیکن B توپ را دریافت می کند و با توپ می چرخد
 6. بازیکن B  از میان نیزه ها دربیل کرده و حرکت می کند
 7. بازیکن B توپ را به ابتدای تمرین پاس می دهد

 

امیدواریم از این تمرینات بسیار خوبی که اینجا با شما به اشتراک گذاشته شد، استفاده نمایید. این تمرینات بخشی از تمرینات پاس و دریافتی است که در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک توسط مربیان باشگاه ارائه می گردد.

 

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید)  

پاسخ دهید