تمرینات چرخشی تکنیکی فوتبال (تمرینات مناسب باشگاه ها و مدارس فوتبال) زیر نظر مستقیم پپ گواردیولا

در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک به عنوان یکی از بهترین باشگاه ها و مدارس فوتبال استان البرز و کرج دوست داریم همگام با علم تمرینی روز دنیا پیش برویم. مطمئنا فوتبال در کشورهای اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا بسیار جلوتر از فوتبال ماست. اگر مربیان ایرانی که در رده های پایه فوتبال فعالیت می کنند، از کتاب های روز دنیا یاد نگیرند، با منابع و مقالات وجود در فضای آنلاین پیش نروند، متاسفانه پیشرفت خوبی در فوتبال کشور و به خصوص استان البرز شاهد نخواهیم بود.

به همین دلیل ما دوست داریم با مدیریت دانش در باشگاه فوتبال درفک، دسترسی به منابع روز دنیا را در اختیار مربیان باشگاه قرار دهیم. در ادامه سعی می کنیم برخی از تمریناتی که در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک توسط مربیان باشگاه به فوتبال آموزان و بازیکنان، آموزش داده می شود را با شما به اشتراک بگذاریم.

لینک مرتبط: 12 تمرین کاربردی پاس و دریافت باشگاه بارسلونا زیر نظر پپ گواردیولا

لینک مرتبط: 6 تمرین کاربردی پاس و دریافت باشگاه منچسترسیتی زیر نظر پپ گواردیولا

لینک مرتبط: تمرین بازی در زمین های کوچک زیر نظر پپ گواردیولا در باشگاه منچسترسیتی

 

مهارت های فنی و چابکی در تمرینات چرخشی اینتروال و بدنی (تمرینات روز فوتبال از پپ گواردیولا)

در ایستگاه اول: در ناحیه مشخص شده موانع را بدون برخورد با نیزه ها و پل ها دریبل میزنیم

در ایستگاه دوم: بازیکن A از میان موانع عبور می کند و سپس کار ترکیبی یک و دو با بازیکن B  و سپس در ادامه به بازیکن C پاس می دهد.

بازیکن A حرکت میکنه برای پرش یا سرزنی جلوتر از آدمک قرمز رنگ، سپس از اطراف نیزه قرمز رنگ، جای بازیکن B را میگیرد و تا پاس بعدی را دریافت کند.

بازیکن C از میان نیزه های آبی رنگ دریبل می کند. بازیکنان جای خود را تغییر می دهند. A>B>C>A

در ایستگاه سوم: دریافت توپ و حفظ آن تحت شرایط فشار از سوی مربی که با تشک های نرم (crash pad) به بازیکن از پشت فشار می آورند

در ایستگاه چهارم: بصورت جفت پا از روی پل ها عبور کرده، با یک پا و پس از آن بصورت لی لی از روی موانع هم سطح زمین عبور کرده و با سرعت از موانع بیرون گذر می کنیم

زمانیکه بازیکنان در ایستگاه جدید مستقر شدند، کار خود را آغاز کرده و آماده شنیدن سوت مربی هستند.

بازیکنان دویدنشان هم در جهت عقربه های ساعت و هم برخلاف جهت عقربه های ساعت است.

بازیکنان در هر ایستگاهی فعالیت می کنند و منتظر اعلام سوت مربی هستند. بازیکنان با سوت اول به سمت نیزه قرمز رنگ حرکت کرده و با سوت دوم آماده حرکت به سمت ایستگاه مشخص شده می شوند. با سوت سوم بازیکنان با 85 درصد سرعت خود حرکت می کنند.

ایستگاه اول: بازیکنان به سمت ایستگاه 3 دویده و تا ایستگاه 4 راه می روند.

ایستگاه دوم: بازیکنان به سمت ایستگاه 4 دویده و تا ایستگاه 1 راه می روند.

ایستگاه سوم: بازیکنان تا ایستگاه 1 دویده و تا ایستگاه 2 راه می روند.

ایستگاه چهارم: بازیکنان تا ایستگاه 2 دویده و سپس تا ایستگاه 3 راه می روند.

خرید کتاب های مربیگری پپ گواردیولا

پاس و دریبلینگ، تمام کنندگی و کارهای سرعتی چرخشی (تمرینات روز فوتبال زیر نظر پپ گواردیولا)

بازیکن A توپ را از مربی دریافت می کند

بازیکن A به سمت جلو دریبل می زند، بازیکنان B , E برای دریافت توپ از بازیکن A در حال حرکت هستند

بازیکن A به بازیکن C پاس داده و سپس از روی سه پل قرار گرفته پرش می کند. بازیکن B استارت کوتاه زده و سپس به صورت گام بلند جای بازیکن C قرار می گیرد.

بازیکن C از روی مانع خود به سمت جلو حرکت کرده تا پاس بازیکن A را دریافت نماید و سپس به بازیکن E پاس دهد.

بازیکن E به سمت عقب حرکت کرده و به بازیکن D پاس می دهد

بازیکن D به سمت جلو حرکت کرده تا در جلوی دید بازیکن E برای دریافت توپ قرار گرفته باشه و پس از دریافت از بین موانع دریبل می کند.

بازیکن D به سمت دروازه شوت می کند و بازیکن E سعی می کند شوت را دنبال کرده و از ریباند استفاده نماید

تمام بازیکنان جای خود را تغییر می دهند. A>B>C>D>E>A

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

پاس و دریبلینگ، تمام کنندگی و کارهای سرعتی چرخشی (تمرینات روز فوتبال زیر نظر پپ گواردیولا) روش متفاوت با تمرین قبلی:

این تمرین نوع دیگری از تمرین قبلی است، بازیکن A به بازیکن B به جای بازیکن C پاس می دهد

بازیکن B سپس به بازیکن C پاس می دهد که برای دریافت توپ از مانع خود به سمت جلو حرکت کرده است.

مراحل بعدی کاملا شبیه به تمرین قبلی است. تمام بازیکنان جای خود را تغییر می دهند. A>B>C>D>E>A

بهترین باشگاه و مدرسه فوتبال استان البرز و کرج
بهترین مدرسه فوتبال کرج کجاست؟ (بهترین آکادمی فوتبال در کرج)
بهترین باشگاه و مدرسه فوتبال در کرج (مدرسه فوتبال خوب در کرج)
بهترین مدرسه فوتبال کرج

پاس های فنی و تکنیکی در یک کار سرعتی همراه با چرخش و کار هوازی

بازیکن A به بازیکن B پاس می دهد

بازیکن B توپ را مجدد به با یک و دو به بازیکن A برمی گرداند

بازیکن A توپ را بین دو نیزه قرار داده شده برای بازیکن B پاس می دهد. سپس بازیکن A کار سرعتی انجام می دهد. با سرعت از حلقه ها عبور کرده و دور موانع حرکت می کند.

بازیکن B توپ را به بازیکن C که از بین نیزه های قرمز حرکت کرده پاس می دهد و به سمت B حرکت می کند پاس می دهد.

بازیکن C توپ دریافتی را به صورت عرضی به بازیکن D پاس می دهد

بازیکن D قبل از دریافت توپ و دریبل به سمت جلو، اطراف مانع خود حرکت کرده.

بازیکن D توپ دریافتی را دریبل کرده و به بازیکن بعدی که منتظر است پاس میدهد

تمام بازیکنان جابه جا می شوند A>B>C>D>A

دریبل سرعتی و تمام کنندگی با دقت در یک تمرین چرخشی همراه با سرعت:

انجام دادن تمرین سرعتی با عبور از حلقه ها

پرش از روی 4 پل قرار گرفته

برگشت و دورزدن از پشت آدمک قرمز رنگ

حرکت به سوی جلو و دریافت پاس از سوی مربی

دریبل از اطراف و از میان نیزه های سیاه رنگ

پاس عرضی به دیگر مربی

دریافت مجدد توپ از مربی

استپ توپ و فریب بدنی به سمت راست یا چپ آدمک

شوت به گوشه سمت چپ یا راست دروازه یا شوت به دروازه کوچک

استارت سرعتی تا مانع قرمز رنگ و عبور از میان موانع

 

پرس و فشار، پوشش 3 نفره دفاع ها همراه با کار سرعتی و چابکی:

3 بازیکن نزدیک به موقعیت مانع های قرمز، زرد و آبی کار را شروع می کنند

3 بازیکن در هر گروه هستند

مربی که اینجا پپ گواردیولا هستش، توپ را در میانه محوطه تمرین در اختیار دارد و سه بازیکن بر روی کنزهای قرمز، زرد و آبی قرار گرفته اند.

در این تمرین همچنین تعدادی پل در نظر گرفته شده است که در تصویر ملاحظه می کنید

مربی پپ گواردیولا توپ را به صورت مستقیم پاس می دهد، بازیکن قرار گرفته روی کنز زرد رنگ با سرعت به سوی جلو حرکت کرده و با یک ضرب توپ را برگشت می دهد

به محض اینکه مربی توپ را پاس می دهد دو بازیکن قرار گرفته در موانع قرمز و آبی، به سمت داخل برای کاهش فاصله و فشرده شدن و پوشش بازیکن زرد حرکت می کنند.

پس از بازگشت توپ به مربی، بازیکنان بلافاصله سر جای خود باز می گردند

مربی پپ گواردیولا توپ را به سمت چپ و بازیکن قرار گرفته روی کنز قرمز پاس می دهد، بازیکن قرار گرفته روی کنز قرمز رنگ با سرعت به سوی جلو حرکت کرده و با یک ضرب توپ را برگشت می دهد

به محض اینکه مربی توپ را پاس می دهد دو بازیکن قرار گرفته در موانع زرد و آبی، به صورت عرضی برای کاهش فاصله و فشرده شدن و پوشش بازیکن زرد حرکت می کنند.

پس از بازگشت توپ به مربی، بازیکنان بلافاصله سر جای خود باز می گردند

مربی پپ گواردیولا توپ را به سمت راست و بازیکن قرار گرفته روی کنز آبی پاس می دهد، بازیکن قرار گرفته روی کنز آبی رنگ با سرعت به سوی جلو حرکت کرده و با یک ضرب توپ را برگشت می دهد

به محض اینکه مربی توپ را پاس می دهد دو بازیکن قرار گرفته در موانع زرد و قرمز، به صورت عرضی برای کاهش فاصله و فشرده شدن و پوشش بازیکن زرد حرکت می کنند.

پس از بازگشت توپ به مربی، بازیکنان بلافاصله با سرعت تا پل ها کورس گذاشته، از بالای پل ها پرش می کنند و تا وسط زمین کورس سرعتی دارند

تمرین در جریان سرعتی، یک و دو، درییلینگ، تمام کنندگی (تمرینات روز فوتبال زیر نظر پپ گواردیولا)

 

تمرین چابکی، یک و دو، تمام کنندگی از بیرون محوطه جریمه (تمرینات روز فوتبال زیر نظر پپ گواردیولا)

تمرین در چرخش سریع،  چابکی، دریافت، دریبلینگ، کار ترکیبی یک و دو و تمام کنندگی از بیرون محوطه جریمه (تمرینات روز فوتبال)

 

 

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز FC DORFAK FOOTBALL CLUB به عنوان یکی از بهترین باشگاه ها و مدارس فوتبال استان البرز و کرج، از شما استعدادهای برتر استان تست فنی می گیرد و برای سال 99 ثبت نام می کند. از طریق لینک های زیر می توانید ثبت نام کرده و با ما در ارتباط باشید

امیدواریم از این تمرینات بسیار خوبی که اینجا با شما به اشتراک گذاشته شد، استفاده نمایید. این تمرینات بخشی از تمرینات پاس و دریافتی است که در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک توسط مربیان باشگاه ارائه می گردد.

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید)

پاسخ دهید