2 تمرین بسیار عالی برای مدارس فوتبال (تمرین پاس و دریافت)

در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز، دوست داریم همگام با تمرینات روز فوتبال دنیا پیش برویم. به همین دلیل بهترین تمرینات فوتبال را ترجمه کرده و در جلسات تمرینی توسط مربیان باشگاه اجرا می کنیم. شما نیز می توانید به رایگان از این تمرینات بسیار خوب فوتبال بهره مند شوید.

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز برای سال 99 تست فوتبال در کرج و شعبه رجایی شهر دارد.

تست فوتبال در کرج

1-2 Combinations Passing Circle

پاس های ترکیبی 1-2 در دایره

Description:
The centre midfielders are inside the circle and are always moving and must play 1-2 combinations with the other players who run with the ball around the outside square.
Each outside player runs in a 30 yard circuit outside the circle with the ball at maximum speed.

توضیح تمرین: هافبک های میانی در داخل دایره هستند و همواره در حال حرکت بوده و با پاس های 1-2 با بازیکنانی که در اطراف مربع با توپ در حرکت هستند، کار ترکیبی می کنند. 

هر یک از بازیکنان خارج از دایره که با توپ حرکت می کنند، پس از 29 متر دویدن با توپ، دریافت توپ از بازیکن داخل دایره را با حداکثر سرعت حمل می کند.

بهترین باشگاه و مدرسه فوتبال استان البرز و کرج
بهترین مدرسه فوتبال کرج کجاست؟ (بهترین آکادمی فوتبال در کرج)
بهترین باشگاه و مدرسه فوتبال در کرج (مدرسه فوتبال خوب در کرج)
بهترین مدرسه فوتبال کرج

Passing and Receiving with an Obstacle

پاس و دریافت با یک مانع 

Description:
As shown in the diagram, the players are facing each other with a pole in between to act as an obstacle.
Player A passes to B with the inside of the foot.
Player B receives with his left foot and directs the ball to his right foot to pass back to A.
Variations:
1. Pass with the right foot and receive with the left foot.
2. Pass with the left foot and receive with the right.
3. Pass with the right foot and receive with the outside of the left foot (and vice-versa).

توضیح تمرین:

همانطور که در تصویر نشان داده شده، دو بازیکن رو به روی هم با یک مانع قرار دارند

بازیکن A توپ را با داخل پا به بازیکن B پاس می دهد

بازیکن B توپ را با پای چپ دریافت کرده و به طور مستقیم توپ را با پای راست به بازیکن A پاس می دهد

تنوع تمرین: 

پاس با پای راست و دریافت با پای چپ

پاس با پای چپ و دریافت با پای راست

پاس با پای راست و دریافت با خارج پای چپ و برعکس

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

لینک مرتبط: به روزترین کتاب های تمرینات مربیگری فوتبال را آنلاین با قیمتی فوق العاده نسبت به سایت خارجی خریداری نمایید

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز FC DORFAK FOOTBALL CLUB به عنوان یکی از بهترین باشگاه ها و مدارس فوتبال استان البرز و کرج، از شما استعدادهای برتر استان تست فنی می گیرد و برای سال 99 ثبت نام می کند. از طریق لینک های زیر می توانید ثبت نام کرده و با ما در ارتباط باشید

امیدواریم از این تمرینات بسیار خوبی که اینجا با شما به اشتراک گذاشته شد، استفاده نمایید. این تمرینات بخشی از تمرینات پاس و دریافتی است که در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک توسط مربیان باشگاه ارائه می گردد.

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید)

پاسخ دهید