استعدادیابی فوتبال در کرج

تیم فوتبال دُرفَک البرز، با مدیریت سعید رنجبر، بازیکن سابق تیم های پیکان و نفت تهران، از بازیکنان مستعد استان البرز و کرج تست فنی گرفته و عضویت می پذیرد.

شرکت در این تست ها رایگان است و هر هفته روزهای دوشنبه و پنج شنبه امکان حضور در تست را دارید.

برای حضور در تست فوتبال باشگاه درفک بایستی شرایط سنی زیر را داشته باشید:

متولدین 1389

متولدین 1388

متولدین 1387

متولدین دو ماه آخر 1386 

همچنین می توانید از قبل با شماره 09193631098 تماس گرفته تا از تغییرات احتمالی مطلع گردید. 

ساعات و محل تمرین برای شرکت در تست های باشگاه فوتبال دُرفَک البرز:

  • روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 15:30 تا 17 مجموعه ورزشی کوثر، واقع در رجایی شهر، بلوار موذن، مابین خیابان انقلاب و پیروزی
  • روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت 18.30 تا 20 مجموعه ورزشی کوثر، واقع در رجایی شهر، بلوار موذن، مابین خیابان انقلاب و پیروزی

 

پاسخ دهید