برنامه تمرینات باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز FCDORFAK در سال 1400

با آرزوی سالی خوش، همراه با سلامتی برای تمامی مردم دنیا، ایرانیان و خانواده بزرگ درفک البرز

در زیر اطلاعات تمرینی رده های سنی باشگاه شامل مکان و ساعت تمرینات نوشته شده است، لطفا طبق این برنامه در تمرینات حضور داشته باشید:

شروع تمرینات در سال 1400 از روز شنبه 14 فروردین می باشد.

◊ برنامه تمرینات تیم فوتبال دختران درفک البرز تا پایان شهریور 1400:

روزهای شنبه ساعت 14 تا 15:30 (مکان تمرین رجایی شهر، مجموعه ورزشی کوثر)

روزهای دوشنبه ساعت 14 تا 15:30 (مکان تمرین رجایی شهر، مجموعه ورزشی کوثر)

◊ برنامه تمرینات مدرسه فوتبال درفک البرز برای زمین کوثر و متولدین 89، 88، 87 تا پایان سال 1400:

روزهای شنبه ساعت 15:30 تا 17 (مکان تمرین رجایی شهر، مجموعه ورزشی کوثر)

روزهای دوشنبه ساعت 15:30 تا 17 (مکان تمرین رجایی شهر، مجموعه ورزشی کوثر)

توجه: بازیکنانی که در این رده سنی هستند و شهریه 3 جلسه در هفته را پرداخت کرده اند، روز پنجشنبه ساعت 15:30 تا 17 جلسه سوم این بازیکنان در مجموعه ورزشی کوثر برگزار می گردد.

◊ برنامه تمرینات باشگاه فوتبال درفک البرز برای زمین کوثر و متولدین 86 و 85 و قبل از آن تا پایان سال 1400:

روزهای شنبه ساعت 17 تا 18:30 (مکان تمرین رجایی شهر، مجموعه ورزشی کوثر)

روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18:30 (مکان تمرین رجایی شهر، مجموعه ورزشی کوثر)

توجه: بازیکنانی که در این رده سنی هستند، یک جلسه در هفته و روزهای چهارشنبه برنامه بدنسازی خواهند داشت. که در هفته های ابتدایی تمرینات برنامه ی این جلسات در اختیار بازیکنان قرار خواهد گرفت.

◊ برنامه تمرینات مدرسه فوتبال درفک البرز برای زمین پارک خانواده جهانشهر و متولدین 91، 90، 89:

روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18:30 (مکان تمرین، پارک خانواده جهانشهر، مجموعه ورزشی خانه خورشید)

روزهای چهارشنبه ساعت 17 تا 18:30 (مکان تمرین، پارک خانواده جهانشهر، مجموعه ورزشی خانه خورشید)

◊ شماره کارت جهت واریز شهریه باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز:

با توجه به محدودیت در پذیرش بازیکنان و تعداد در هر جلسه تمرینی، اولویت با بازیکنانی است که زودتر ثبت نام نموده اند

لطفا پس از واریز شهریه، جهت تایید و ثبت واریزی شما، تصویر فیش پرداختی را به شماره واتس آپ 09193631098 ارسال نمایید. شماره کارت 6104337457965067 (بانک ملت، به نام سعید رنجبر).

FCDORFAK

پاسخ دهید