تمرینات پاس و دریافت تیم بارسلونا (تمرینات روز فوتبال)

ما در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک، از بهترین تمرینات روز فوتبال در آکادمی های معروف دنیا از قبیل آژاکس، لاماسیا بارسلونا استفاده می کنیم تا همگام با تمرینات روز دنیا پیش برویم.

حتما شما هم بهتر از ما می دانید که یکی از بهترین باشگاه های دنیا در زمینه مالکیت توپ و چرخش توپ در زمین، بارسلونای اسپانیاست. در مدیریت و کسب وکار یک مفهومی وجود دارد و آن استفاده از BEST PRACTICES یا بهترین عمل هاست.

مثلا استفاده از بهترین اقدامات سایر شرکت ها و موسسات باعث میشه تا ما هزینه کمتری را پرداخت کنیم، فروش و توسعه بازار را فراهم می کنه، ضایعات را کم و باعث میشه تا کیفیت را ارتقا بدیم.

در فوتبال نیز به همین ترتیب استفاده از بهترین اقدام ها و تمرینات باعث میشه تا ما نتایج بهتری بگیریم و شاهد ارتقای مهارت های بازیکنان فوتبالمان باشیم.

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

در این نوشته قصد دارم در قالب 12 تمرین کاربردی، تمرینات پاس و دریافت و حرکت باشگاه بارسلونا زیر نظر پپ گواردیولا را با شما به اشتراک بگذارم.

تمرین پاس و دریافت (باز کردن فضا و دریافت همراه با چرخش توپ در فضای مربعی )

قبل از انجام این تمرین، بازیکنان می بایست 5 دقیقه گرم کنند و 3 دقیقه کشش پویا داشته باشند. این تمرین 3 شکل اجرا دارد که در عکس های بعدی قابل مشاهده است.

 1. بازیکن A توپ را به بازیکن B پاس می دهد
 2. بازیکن B آماده دریافت است و توپ را دریافت می کند
 3. بازیکن B توپ را به بازیکن C پاس می دهد
 4. بازیکن C آماده دریافت است و توپ را دریافت می کند
 5. بازیکن C توپ را به بازیکن D پاس می دهد
 6. بازیکن D باز شده و توپ را از بازیکن C دریافت می کند
 7. بازیکن D توپ را به نقطه شروع پاس می دهد و این تمرین به شکل یکسانی تکرار می شود
 8. تمام بازیکنان پس از هر پاس جا به جا می شوند. A>B>C>D>A

توجه داشته باشید که بازیکنان بایستی با یک لمس توپ و بعد پاس توپ را به بازیکن بعدی ارسال کنند. به همین دریافت یا کنترل اولیه بسیار مهم است.

تمرینات پاس یک و دو، دریافت، حرکت و چرخش توپ در محیط مربعی

بازیکنان بایستی این تمرین پاس را 3 دقیقه انجام دهند. این روش دوم پاس و دریافت است. روش اول در تصویر قبلی و روش سوم در تصویر بعدی قابل مشاهده است.

 1. بازیکن A توپ را به بازیکن B پاس می دهد
 2. بازیکن B توپ دریافتی را مجدد به بازیکن A برگشت داده و برای انجام کار ترکیبی یک و دو به سمت جلو حرکت می کند
 3. بازیکن A مجدد توپ را به بازیکن B حرکت کرده پاس می دهد
 4. بازیکن B به بازیکن C  پاس می دهد
 5. بازیکن C به بازیکن D پاس می دهد
 6. بازیکن D به بازیکن C که به داخل حرکت کرده توپ را برگشت داده و کار ترکیبی یک و دو می کند
 7. بازیکن C مجدد به بازیکن D که باز شده است و در حال حرکت است پاس می دهد
 8. بازیکن D توپ را به نقطه شروع پاس می دهد
 9. تمام بازیکنان جای خود را با یکدیگر عوض می کنند A>B>C>D>A

تمرین چرخش توپ در یک محیط مربعی با پاس های کوتاه و متوسط همراه با کار ترکیبی

این تمرین مرحله سوم دو تمرین قبلی است. مرحله سوم پاس دادن در یک مربع می باشد

 1. بازیکن A توپ را به بازیکن B پاس می دهد
 2. بازیکن B توپ را به بازیکن A که داخل حرکت کرده است برای کار ترکیبی یک و دو پاس می دهد
 3. بازیکن A به بازیکن C پاس می دهد
 4. بازیکن C به بازیکن B که سمت جلو حرکت کرده پاس را برگشت می دهد
 5. بازیکن B به بازیکن D پاس می دهد
 6. بازیکن D پاس را برگشت داده به بازیکن C که به سمت داخل برای کار ترکیبی یک و دو حرکت کرده
 7. بازیکن C توپ را به نقطه آغاز پاس می دهد و این تمرین به همین ترتیب تکرار می شود
 8. بازیکنان جابه جا می شوند A>B>C>D>A

پاس و دریافت و حرکت به صورت مثلثی

در این تمرین پاس و دریافت، بازیکنان سه بار در جهت عقربه های ساعت حرکت کرده و سه بار در جهت مخالف عقربه های ساعت حرکت می کنند

 1. بازیکن A به بازیکن B پاس می دهد
 2. بازیکن B به بازیکن A که به داخل حرکت کرده توپ را برگشت داده و برای کار ترکیبی یک و دو حرکت می کند
 3. بازیکن A توپ را در جلوی بازیکن B پاس داده
 4. بازیکن B توپ را به بازیکن C پاس می دهد
 5. بازیکن C توپ را برای بازیکن B کاشته یا اصلاحا LAY OFF می کند
 6. بازیکن B توپ دریافتی را در جلوی بازیکن C پاس می دهد
 7. بازیکن C توپ را به نقطه شروع پاس می دهد و به شکل یکسانی این تمرین ادامه می یابد
 8. تمام بازیکنان جای خود را تغییر داده و A>B>C>A تغییر جا می دهند

تمرین پاس و دریافت مثلثی همراه با کار ترکیبی، پاس های کوتاه و بلند

در این تمرین پاس و دریافت، بازیکنان سه بار در جهت عقربه های ساعت حرکت کرده و سه بار در جهت مخالف عقربه های ساعت حرکت می کنند

 1. بازیکن A به بازیکن B پاس می دهد
 2. بازیکن B به بازیکن A که به داخل حرکت کرده توپ را برگشت داده و برای کار ترکیبی یک و دو حرکت می کند
 3. بازیکن A به بازیکن C پاس می دهد
 4. بازیکن C توپ را برای بازیکن B که به سمت او حرکت کرده، گذاشته و خود حرکت می کند
 5. بازیکن B به نقطه شروع تمرین پاس می دهد و این تمرین مجدد به همین شیوه تکرار می شود
 6. بازیکنان پس از انجام تمرین جای خود را با یکدیگر تغییر می دهند A>B>C>A

پاس های کوتاه و متوسط به شکل Y با بازی ترکیبی و همراه با زمان بندی دقیق حرکت 

پاس و دریافت با پاس های هوایی و بلند به شکل مستطیلی

حرکت برای دریافت پاس در یک فضای مستطیلی، با پاس های بلند و حرکات عمقی

حرکت برای دریافت پاس، در یک فضای مستطیلی با کارهای ترکیبی پیچیده و کوتاه

دریافت توپ، دریبل به سمت جلو و شوت به سمت دروازه بیرون از محوطه جریمه

پاس های ترکیبی کوتاه، دریبل به سوی جلو و شوت به سمت دروازه خارج از محوطه پنالتی

پاس های ترکیبی کوتاه، حرکت به سوی جلو و پاس و شوت به دروازه خارج از محوطه جریمه

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید) 

پاسخ دهید