مربیان فوتبال چه انتظاری از بازیکنان و تیم خود دارند

معمولا اگر از مربیان فوتبال پرسیده شود که چه انتظاری از بازیکنان خود دارند، جواب های مختلفی به این سوال داده خواهد شد. 

یکی از مربیان فوتبال پایه در اسپانیا این سوال را از سایر مربیان فوتبال در این کشور پرسیده است و با جمع بندی پاسخ ها، موارد زیر بیشترین تکرار را داشته است.

ما در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز نیز فکر می کنیم این موارد بسیار برای مربیان باشگاه حائز اهمیت است.

مربیان فوتبال چه انتظاری از بازیکنان خود دارند

1) تعهد داشتن به باشگاه

2) احساس تعلق داشتن به باشگاه

3) احترام به تاریخ و گذشته باشگاه

4) داشتن شرایط فنی و تکنیکی خوب

5) درک و فهم از پویایی بازی

6) توانایی حل کردن و راه حل داشتن برای موقعیت بازی

7) توانایی غلبه بر بازیکن مقابل

8) پویایی در زمین

9) قاطعیت داشتن در تمرینات و مسابقات

10) برتری داشتن هم در بعد فردی و فهمیدن تاکتیک تیمی

11) نیاز به ابتکار عمل

12) اتحاد تیمی و تلاش حداکثری

13) توانایی ارتقا خود و دستیابی به خواسته ها

14) داشتن هدف و آرزو

مربیان فوتبال چه انتظاری از تیم خود دارند:

1) بازی آزادانه

2) بازی با شدت بالا

3) بازی در عرض و عمق زمین

4) هوشیار و بازی با شدت بالا زمانیکه توپ نداریم

5) بر هم زدن بالانس یا تعادل تیم مقابل

6) حمله کردن با داشتن بالانس و تعادل دفاعی

7) سعی در بازپس گیری سریع توپ بلافاصله بعد از اینکه توپ را از دست دادیم

8) سعی در سازماندهی مجدد زمانیکه صاحب توپ نیستیم

پاسخ دهید