نکات مربیگری وضعیت بدن در فوتبال پایه و فوتبالیست های نونهالان | FCDORFAK

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز به عنوان یکی از بهترین آکادمی های فوتبال ایران و البرز تلاش دارد، تا همگام با بهترین تمرینات روز فوتبال دنیا، استعدادهای خوبی را به فوتبال ملی و باشگاهی معرفی نماید.

در این نوشته با هم مروری کوتاه در مورد یکی از با اهمیت ترین نکات آموزشی در فوتبال خواهیم داشت.

با مقالات دیگر درفک نیز همراه باشید.

موقعیت بدنی بازیکنان فوتبال در زمین:

ما به سه نکته مهم جهت مربیگری دقیق و پیشرفته روی موقعیت بدن بازیکنان که اجرای آنها تقویت سرعت بازی را حاصل خواهد آورد اشاره می کنیم.

اولین نکته این است که بازیکنی که توپ را دریافت می کند باید پشتش به خط کناری زمین باشد. تحت این حالت تمام زمین مورد اسکن قرار می گیرد. این یک کلید طلایی است.

نکته دوم در مورد دقت و اهمیت شما در بررسی این موضوع است که آیا بازیکنان تیم نگاه می کنند که خط نفوذ را پیدا نمایند، یا اینکه صرفا فقط برای نگاهی انداختن این کار صورت می گیرد؟ هر بازیکن باید هنگام اسکن کردن زمین، به چهار نقطه مرجع «ساچی-سیسم » توجه کند:

توپ+ هم تیمی+فضا +حریف

وظيفه مربی فقط آموزش اسکن کردن نیست. مربی باید چگونگی را آموزش دهد.

نکته سوم مربیگری در این موقعیت به عملکرد پاس دهنده مربوط می شود. ارسال یک پاس به فضای جلو بازیکن خیلی از مشکلات مهارتی فوتبال را حل می کند و گیرنده را در وضعیت تهاجم سریع قرار می دهد. در حالی که پاس به پای بازیکن، همزمان محدودیت های مختلفی اعمال می کند.

نکاتی که باید حین تمرین مربیگری کنید:

با پیشرفت فعالیت، سرعت بخشیدن به هر تکرار را مطالبه کنید. حرکت سریعتر را تشویق کنید. سریعتر باز شدن بدن و اسکن. چرخش تند و پاس به خط شروع مجدد را با سرعت انجام دهید.
سرعت را از طریق پاس اول افزایش دهید. شما نمی خواهید بازیکن منتظر حرکت به جناحین و چرخش نفر مقابل باشد، پس به محض اینکه حرکت به مخروط کناری شروع شد پاس را ارسال کنید .
و اینکه شما از طریق اسکن چهار نقطه مرجع، وضعیت بدنی پشت به خط کناری و پاس به پای جلو قرار است سرعت را افزایش بدید پس درخواست آنها در حین تمرین مزیت را تعیین می کند.

نتیجه گیری:

شاید در نگاه اول منطقی نباشد، اما یک حقیقت حرکتی است :
اکثر اوقات چه دانسته و چه ندانسته، پشت یک تیم بزرگ و موفق، موقعیت بدنی صحیح قرار دارد. شما از طريق موقعیت بدنی صحیح و پشت به حاشیه در فوتبال، قادر خواهید بود به تمام فضاها حمله کنید.

 

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از استعدادهای فوتبال در سراسر کشور پذیرش می کند. شما می توانید به مجموعه درفک پیوسته و در مسیر حرفه ای شدن به عنوان یک فوتبالیست قدم بردارید.

پاسخ دهید