توسعه بازی ترکیبی و حفظ مالکیت توپ در نونهالان فوتبالیست | FCDORFAK

هنگام داشتن گزینه های همکاری، از طریق پاس های ساده به امنیت تیمی روی توپ دست پیدا کنیم. پس موضوع مشخص است: به سمت بازیکن صاحب توپ حرکت کنید. پاس های ساده و کوتاه رد و بدل کنید. از این طریق شما به تیمی تبدیل می شوید که با توپ در هر دو جنبه فردی و تیمی دوست شدهاید.

آمار زمان های مالکیت توپ شما بازی به بازی بیشر شده است و آماده ورود به جلسات تاکتیی تهاجمی و استفاده از مزیت ایجاد شدهدر مسیر گلزنی هستید _ البته این موضوع پارت های بعدی است _ حالا در این نوشته درفک ما تصمیم داریم ایجاد خط پاس ساده بین دو بازیکن با نگاه به اینکه این خط پاس قرار است به چه چیزی معنی ببخشد را پیاده سازی کنیم.
این مرحله شروع تعاملات تیم ما خواهد بود، پس استراتژی راهنمایی باید برای آن تدوین شود.

شما در ادامه مطلب با مجموعه نکاتی روبرو خواهید شد که به عنوان نقاط مرجع برای تمام فعالیت مربیگری بازی های ترکیی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. زیرا تمام تیکی تاکاها و توتال فوتبال ها و هر نوع بازی مبتی بر حرکت دادن توپ، یک سرچشمه حیات به عنوان پاس در گروه های دو نفره بین کسی که انتقال می دهد و کسی که دریافت می کند دارند و از قدرت این پیوند ابتدایی فوتبال بقیه موارد مانند تعداد پیوندها و شکل پیوندها و انرژی تولید شده توسط پیوندها و امثالهم خلق شده و به ترسیم سبک بازی منجرخواهند شد. پس زنده باد پیوند.
اکنون این شما و این نوشته آموزشی بسیار خوبی که میتوانید استفاده کنید.

1) هر بازیکن باید به نزدیک ترین هم تیمی خود پاس بدهد.

ما به دنبال امنیت در مرحله اول برای توپ هستیم و در این زمینه انتقال هرچه کوتاه تر باشد مطمئن تر است.

2)هر بازیکن پس از پاس دادن باید به سمت جلو در یک فضای خالی استارت بزند.

اصل «kick & run» قانون شماره یک فوتبال تاکتیکال به عنوان ارتباط و تعامل و تصمیم گیری گروهی است. پاس دادن و حرکت کردن بازیکنان تیم شما در واقع خبر ازمکانیک درست تمرینات و مربیگری شما دارد.
جنبش توپ و جنبش نفرات، چه کسی قادر است جلوی این را بگیرد.
3) پاس به پای جلو هم تیمی

اغلب کلماتی مانند فوتبال شناور و روان به قدر کافی مشخص شده نیستند. این چیزی است که به جزئیات شما بستگی دارد. مانند آشپزی که با مزه های مختلف طعم غذای خود را لذیذ می کند. شما هم می توانید با بعضی از جزئیات خاص تهاجم تیم خود رو شناور کنید و اینجا منظور از کلمه شناور تیمی است که هر لحظه می تواند یک پاس نفوذی صادر کند و هر پاسی که می دهد یک تهدید جدی خواهد بود.
با آموزش پاس به پای جلو این موضوع حاصل خواهد شد و علاوه بر حفظ امنیت توپ، توجه به جلو برقرار است.

4) لمس اول توپ

ما علاقه زیادی به این نقل قول یورگن کلوپ به عنوان برند بازی سریع داریم که اساس بازی تیمش و اساس فلسفه بازی اش را به لمس اول توپ مرتبط می داند. برای کلوپ، سرعت تهاجمی با لمس اول تهاجمی شکل می گیرد. در یک بازی مبتی بر حفظ توپ، این مسئله بسیار مهم است.

زیرا ماشه پرس حریفان بسیار روی این عنوان تمرکز دارد تا با کوچکترین اشتباهی در لمس توپ، بازیکن را از همه طرف با فشار دادن منزوی کند. لمس های اول تعریف شده و صحیح مانند مترونوم فعالیت ترکیی و صدای منظم تیک تاک تیک تاک تیک تاک خواهند بود. اگر در قسمتی از آن مشکل پیش بیاید قطعا جریان به هم می خورد. فراموش نکنید که اینجا اشاره ای به لمس اول توپ به صورت یک مهارت تکنیکال نشده است! اینجا لمس توپ تاکتیکال و در قالب بازی پیوندها مورد بحث است.

اینکه یک بازیکن تک ضرب بازی کند و دیگری همواره پس از چند لمس، پاس دهد چون مهارت ها تفاوت دارند، به هدف نهایی کمک نخواهد نمود. ما به یک مکانیسم مشخص نیاز داریم که در قالب ایده ای جمعی و یک رفتار تعریف شده اعمال شود. زیرا با اطلاع از نوع و جهت لمس اول بازیکن دریافت کننده توپ در قسمت های مختلف زمین، نفر پیوندی می تواند اصل شماره ی یک را برقرار سازد و تیم نیز در نمایش های کارشده تر، از ریتم به عنوان یک مزیت اساسی استفاده نماید.
ما به طور ضمنی سه نکته برای برقراری تعریف تاکتیکال در لمس توپ با ضرباهنگ حرکتی و تعریف شده در نظر داریم.

یک / روی این موضوع کار کنید که تمام لمس اول های دور کریدور جناحین به سمت کریدور مرکزی باشد. در مطالب بعدی اهمیت این موضوع گفته خواهد شد.

دو / روی این موضوع کار کنید که اگر بازیکنان در کریدور مرکزی با حالت بدن پشت به دروازه حریف، از یک بازیکن ایستگاه های عقبی توپ را دریافت کردند، به جای کنترل کردن و خراب کردن ریتم بازی یا تلاش برای چرخش های خطرناک، پاس برگشتی تک ضرب به صورت مورب در فضای جلوی بازیکن را انجام داده و سپس بدون توپ چرخیده و به عمق بزنند. اگر مدافع را با خود سنجاق کنید فضا را برای هم تیمی صاحب توپ ایجاد کردید و اگر مدافع به سمت توپ حرکت کند، فضا برای شما ایجاد خواهد شد.

سه / تاکتیک زبان بدن را به این صورت در موقعیت های یک به یک مرکز زمین یا منطقه 14 اعمال کنید : کنترل با یک پا، پاس با پای دیگر/ یا نوع دیگر که لمس اول توپ در یک جهت و پاس به جهت های معکوس طولی _ مخالف عرضی _ متقارن،، بنا به مناسبات تاکتیکال خود.
نکته مثبت سه: قطعا می دانید که میزان و محدودیت ضرب ها برای همسازی مورد نظر یک پیش نیاز است و در ابتدای توضیح لمس اول نیز به آن اشاره کردیم. بنابراین سه نکته گفته شده درس های اجرایی نیستند، هدف ارائه آنها کمک به ساخت جنبه ای دیگر از تاکتیکی فکر کردن در فوتبال به نام لمس اول توپ است.

گزینه های بیشتر، پیوندهای بیشتر، امنیت بیشتر

ما در حال یادگیری نوعی از فوتبال هستیم که ابتدا تسلط و امنیت بازی با توپ را به دست می آوریم و سپس با اعتماد به نفس و توانایی به وجود آمده از این جنبه ها، ضربات لازمه به حریفان را وارد می کنیم.
در چنین فوتبالی مطمئنا با هفت نفر هشت نفر امنیتی پدید نمی آید زیرا پیوندهای کمتر و نفرات کمتر نسبت به حریفان داریم. حتی اگر حریف نیز از تعداد مساوی مدافعان فعال استفاده کند باز تیم با وجود هشت نفر گستردگی زیادی ندارد و اجراهایش بیشر معطوف به قسمت های خاصی از زمین هستند و توسعه ضمنی پدید می آید.

آنچه هویت تیم را در راهی که به دنبالش هستیم برقرار می سازد مفهوم مشارکت جمعی است. تمام بازیکنان شما باید در پیوندهای برقرار شده عضو باشند. تیم باید به عنوان یک یونیت کامل توپ را رد و بدل کند و حمله ور شود. غیر از این اساسا شما هرگز قادر نخواهید شد مفهوم نهایی را تولید کنید چون برابر یک دفاع فعال، شما همواره کمبود عددی دارید، پس قادر به مواظبت از توپ نخواهید بود.

اما با مشارکت جمعی کامل چرا، مضمون به دست می آید. زیرا تیم صاحب توپ به لطف مشارکت دروازه بانش در پاسکاری ها، همواره از خط دروازه خودی تا درون باکس حریف از برتری عددی تک نفره بهره می گیرد. پس فقط باید آن هنگام پاس های ساده بدهید تا موقعیت نفر بیشتر در منطقه خطرناک تهاجمی خلق شود.

یک خروجی / یک ورودی

این یک موضوع بسیار مهم در فوتبال نیمه حرفه ای و آماتوری است:
رشد مهارت پاس دادن چند برابر مهارت دریافت کردن اتفاق می افتد. يعنی زمانی که بازیکن یاد گرفته با انواع خروجی های پایش، پاس های مختلفی ارسال کند، بازیکن تنها آمادگی دریافت یک پاس بغل پا را با بغل پایش دارد. پس وظیفه مهم شما مخصوصا در فوتبال جوانان همگرایی در این باب است. نسبت به مهارت های دریافتی بازیکنان خود، مهارت های خروجی توپ را تنظیم کنید. بازیکنان مستعد در بازی با توپ را توجیه کنید که با پاس های بیرون پا و امثال دیگر، هم تیمی خود را دچار مشکل دریافت نکنند. اساسا همواره بهترین نکته الگوی یک خروجی یک ورودی معروف است. بغل پا به بغل پا

شکستن نفر مقابل به عنوان نکته نهایی باید مهمترین نکته را بیان کنیم. ما در پارت اول علاوه بر کنترل و نگهداری از توپ، دریبلینگ را هم کار کردیم. اکنون نیز مهم است که یاد بگیریم علاوه بر انجام پاس های ساده و مطمئن، از پیوند دونفره به عنوان یک مزیت نیز می توان استفاده کرد.

این مزیت بازی یک دو است. در واقع وقتی تیر ابتدایی به اتم فوتبال مدرن اشاره می کند دارد غیر مستقیم به تاکتیک یک دو اشاره می کند. يعنی یک دو اتم فوتبال مدرن است.
چرا این حرف زده می شود؟ چون عموما امروزه دیگر مزیت یک برابر یک به ندرت به صورت دریبلینگ مستقیم استفاده می شود.

در واقع دریبلینگ دیگر قابلیت موفقیت ایجاد نمی کند و نیاز به راه های جایگزین است. چه راهی بهتر از سریع ترین راه؟ نفر دوم و یک دو کردن. ما در ابتدا اشاره کردیم که اضافه بار نفر دوم برند پاسکاری های پیشرفته است. بله، اما این با پاس یک طرفه ساده، چنانچه تاکنون مطرح شد به تیم کمک می کند از توانایی امن سازی آن جهت بازی در فاز خلق موقعیت بلندمدت بهره بگیرد.
ولی نقطه شروع حرکت از امن سازی به پاسکاری های پیشرفته تهاجمی که از پارت سوم به سراغ آن خواهیم رفت دوطرفه کردن پاس است.
موازی با پیوند خط پاس ساده بین دو بازیکن جهت امنیت توپ، پیوند خط پاس پیشرفته بین دو بازیکن جهت شکستن دیوار دفاع نیز در مرحله گذار از امنیت توپ به تهاجم پیشرفته حائز اهمیت است.

چگونه و با چه نوعی این 7 آیتم را تمرین کنیم؟

به جای اینکه با دانلود سه تمرین از اینترنت کارو تمام کنیم، ما کاری خواهیم کرد که صدها برابر بیشتر کار خواهد کرد و صدها بار بیشتر به دانش شما افزوده می کند.

مرحله اول : بازی های کوچک 2v2 تا 7v7 ترتیب دهید.

مرحله دوم: قوانین و مقررات هر بازی در گل ها و داوری و امثالهم شبیه بازی واقعی باشد.

مرحله سوم: از روش « مربیگری مشروط و جایزه ای استفاده کنید.

مرحله چهارم: در هر بازی نهایتا به شکل مجزا از دو آیتم و به شکل ترکیبی از سه آتیم فرمول شده بهره بگیرید.

مرحله پنجم: به عنوان مثال برای یک بازی 4v4 ایده این است که هر گل یک امتیاز دارد. هر گلی که با چهار پاس به دست آید سه امتیاز دارد. از زمان توپ گیری تا گلزنی، هر پاس بغل پا به پای جلو هم تیمی یک امتیاز دارد. هر گل پس از یک دو کردن چهار امتیاز دارد. دریبلینگ اشتباه در صورتی که گزینه پاس وجود داشته باشد پنج امتیاز منفی دارد.

مرحله ششم: سعی کنید تا جای ممکن از گزینه های جایزه ای
استفاده کنید تا بازیکن پاداش عمل صحیح را ببیند. فقط مگر مورد خیلی مهم مانند دریبلینگ بالا باشد که امتیاز منفی محاسبه می شود.

مرحله هفتم: امتیاز باید مفهوم و ارزش عمل را نشان دهد و از طرح غیر واقعی و دور از درس آموزشی خودداری کنید. حالا کاغذ و قلم را آماده کنید و از طرح امتیاز و تمرین توسط خود لذت ببرید.

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از استعدادهای فوتبال در سراسر کشور پذیرش می کند. شما می توانید به مجموعه درفک پیوسته و در مسیر حرفه ای شدن به عنوان یک فوتبالیست قدم بردارید.

پاسخ دهید