تمرینات و تاکتیک های منچستریونایتد (کتاب رنه مئولنستین ترجمه از سعید رنجبر در سایت باشگاه درفک البرز)

کتاب تمرینات و تاکتیک های منچستریونایتد در بین سال های 2007 تا 2013 که اوج موفقیت های شیاطین سرخ بود، توسط دستیار الکس فرگوسن نوشته شده و در اختیار مربیان سراسر دنیا قرار گرفته است.

سعید رنجبر مربی باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز، سعی کرده است مطالب مهم این کتاب را در قالب مقالاتی روی سایت باشگاه درفک البرز به رایگان در اختیار سایر مربیان فوتبال ایران قرار دهد.

این مطالب را می توانید از طریق لینک های زیر به ترتیب مطالعه نمایید.

مشارکت و حمایت مالی از ترجمه کتاب تمرینات منچستریونایتد زیر نظر الکس فرگوسن | FCDORFAK

کیفیت بازی فوتبال نیاز به بازیکنان با کلاس بازی جهانی دارد(در تست فوتبال آکادمی فوتبال درفک البرز به چه چیزهایی توجه می شود) | FCDORFAK

هرم توسعه فنی بازیکنان فوتبال از سنین پایه تا حرفه ای شدن | FCDORFAK

آموزه هایی از رنه مائولنستین در باشگاه منچستریونایتد و کار کردن با تیم نخست تحت هدایت فرگوسن | FCDORFAK

برای موفقیت در تقابل های یک در برابر یک فوتبال (برتری مهاجمین برای مدافعین) این مقاله آکادمی فوتبال درفک البرز را بخوانید | FCDORFAK

نمونه ای از تمرینات منچستریونایتد در زمان سرالکس فرگوسن | انتقال از دفاع به حمله | FCDORFAK

نمونه ای از تمرینات منچستریونایتد در زمان سرالکس فرگوسن | بازی ترکیبی تهاجمی | FCDORFAK

نمونه ای از تمرینات منچستریونایتد در زمان سرالکس فرگوسن | تمرینات مالکیت توپ | FCDORFAK

پاسخ دهید