چگونه در مقابل تیم هایی که خشونت بالایی در فوتبال دارند بازی کنیم | FCDORFAK

آمادگی ذهنی برای تیم های خشن، از نظر روانی برای این چالش آماده باشید
آیا شما با یک تیم بیش از حد فیزیکی بازی کرده اید و تیم شما از نظر ذهنی آماده این چالش نبوده است؟

شیوه ای که اکثر تیم ها در بازی با آن مشکل دارند تیم های بیش از حد فیزیکی هستند که خطاهای زیادی مرتکب می شوند.

حریفان بیش از حد فیزیکی می توانند شما را از نظر ذهنی به دردسر بیاندازند و از بازی خارج کنند. اگر از نظر ذهنی آمادگی لازم را ندارید یا قادر به سازگاری نیستید، تیم شما در شرایط نامطلوب قرار می گیرد.

در نظرسنجی از بازیکنان باشگاه فوتبال درفک البرز، یکی از بازیکنان فوتبال پرسید که چگونه هنگام بازی با تیم های فیزیکی کنترل ذهنی را حفظ کنیم:

“بهترین روش برخورد با تیم های حریف که مرتکب خطای زیادی می شوند چیست؟”

وقتی با تیمی بازی می کنید که بیش از حد تهاجمی و خشن است، تمرکز شما از سبک بازی خودتان به نحوه بازی تیم حریف تغییر می کند. وقتی داوران خطاهای آشکار را از دست می دهند ناامید می شوید.

شما با احتیاط بیشتری به دنبال توپ می روید. شما از تماس اجتناب می کنید و توپ را زودتر از حد معمول پاس می دهید. کل بازی شما حول محور کار تیم دیگر می چرخد ​​و شما فرصت هایی را برای حرکت دادن توپ به زمین حریف را از دست می دهید.

شما عصبی هستید و از صدمه دیدن می ترسید، بنابراین عقب می نشینید و بازی امن را انجام می دهید. شما کنترل را کنار می گذارید و به حریف خود اجازه می دهید بازی را در زمین دیکته کند. تیم حریف تردید شما را تشخیص می دهد و اعتماد به نفس آنها با پیشرفت بازی شکوفا می شود.

شما باید از نظر ذهنی آماده باشید تا با تیم های خشن روبرو شوید، احساسات خود را به طور موثر مدیریت کنید و بر برنامه بازی خود تمرکز کنید.

تجربه یک معلم عالی است اما آموزش ذهنی نیز بسیار عالی است.

شما می توانید تمام تجربیات دنیا را داشته باشید، اما اگر از نظر ذهنی آمادگی لازم را نداشته باشید و از نظر ذهنی قوی نباشید، باز هم در شرایط سخت به طور موثر پاسخ نخواهید داد.

نحوه آماده شدن برای رقیبان بیش از حد تهاجمی و خشن در فوتبال:

اولین قدم این است که تشخیص دهیم برخی تیم ها بیشتر از بقیه خطا خواهند کرد. داوران نیز برخوردها را از دست خواهند داد. هر دو این چالش ها را نمی توانید تغییر دهید.

در عوض، بر آنچه می توانید در طول بازی کنترل کنید، مانند عملکرد خود و نحوه واکنش شما در برابر تماس ها یا خطاها تمرکز کنید. آماده تمرکز مجدد روی بازی تصمیم و حرکت بعدی باشید و نه خطاها.

نکته اصلی این است که بر نقاط قوت خود تمرکز کنید و تلافی نکنید. وقتی خونسردی خود را حفظ کنید، حریف خود را ناامید کرده و برتری مشخصی کسب خواهید کرد.

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز، تلاش دارد تا همگام با تمرینات بهترین آکادمی های فوتبال دنیا جلو رفته و استعدادهای بهتری را به فوتبال ملی و باشگاهی ایران معرفی کند. شما نیز می توانید عضو باشگاه درفک البرز شده و در مسیر حرفه ای شدن قدم بردارید.

پاسخ دهید