مدرسه فوتبال ورزشگاه انقلاب کرج

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز برای شعبه ورزشگاه انقلاب کرج و در مدرسه فوتبال خود ثبت نام بعمل می آورد.

ثبت نام مدرسه فوتبال درفک البرز در زمین چمن ورزشگاه انقلاب کرج

جهت ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک البرز می توانید با شماره 09193631098 تماس بگیرید.

باشگاه و آکادمی فوتبال درفک البرز در شعبه های زیر عضویت می پذیرد:

مدرسه فوتبال ورزشگاه انقلاب کرج

مدرسه فوتبال زمین کوثر کرج

مدرسه فوتبال زمین پارک خانواده جهانشهر کرج

مدرسه فوتبال زمین چمن سیدالشهدا جهانشهر کرج

مدرسه فوتبال زمین چمن مصنوعی کلاک کرج

پاسخ دهید