ایجاد اضافه بار با حرکت رو به داخل وینگرها تاکتیک های خوزه مورینیهو | سعید رنجبر

وینگر سمت ضعیف به سمت داخل حرکت کرده و اضافه بار ایجاد می کند

این تاکتیک به طور مکرر توسط مورینیهو استفاده میشد، به خصوص در زمان هایی که بازیکنان راست پا در سمت چپ و بازیکنان چپ پا در سمت راست بازی می کنند.

وینگر در سمت ضعیف به محض حرکت توپ از سمت قوی به هافبک مرکزی با دویدن به داخل حرکت می کند. این حرکت به وینگر اجازه می دهد تا ضمن ایجاد اضافه بار در مرکز زمین، بتواند توپ را رو به دروازه تیم حریف دریافت کرده و بدون یارگیر بچرخد. او میتواند شوتزنی کند به خصوص زمانیکه تیم حریف از دفاع عمیقی استفاده کرده و یا پاس کوتاه نهایی را با پای تخصصی خودش بدهد. این حرکت تاکتیکی می تواند خیلی راحت با تیم های دارای دو مهاجم تطبیق پیدا کند. این اقدام میتواند به محض دریافت توپ توسط هافبک میانی و داشتن زمان روی توپ اجرا گردد.

اضافه بار در منطقه مسئولیت مدافع مرکزی تیم مقابل از طریق حرکت رو به داخل وینگر از سمت ضعیف (1-3-2-4)

در این مثال هافبک مرکزی شماره 6 پاس را از مدافع کناری 2 دریافت می کند و زمان لازم بر روی توپ را دارد. وینگر تیم قرمز در سمت ضعیف به این نکته توجه کرده و به سمت مرکز زمین و منطقه تحت مسئولیت مدافع مرکزی تیم مقابل 4 حرکت میکند که اکنون بایستی دو بازیکن را یارگیری کند.

بازیکن شماره 6 قرمز به سمت جلو و بازیکن مهاجم خود شماره 9 پاس داده و او نیز پاس lays off میدهد(پاسی که از مرد آزاد سوم به مرد آزاد چهارم با هدف زدن ضربه نهایی یا پاس نهایی داده می شود). دریافت توپ در این ناحیه از زمین به بازیکن شماره 11 این توانایی را میدهد که بدون یارگیر توپ را دریافت کرده و بتواند رو به دروازه تیم مقابل بدنبال گلزنی و ایجاد شانس گلزنی باشد. به طور مشابه این موقعیت می تواند از طریق پاس مستقیم شماره 6 به شماره 11 ایجاد شود.

استفاده از موقعیت( 4 در مقابل 4 ) یا (5 در مقابل 4) در یک سوم هجومی بعد از دریافت توپ بین خطوط تیم مقابل (1-3-2-4)

این شکل ادامه موقعیت تاکتیکی صفحه قبل است و انتخاب های وینگر شماره 11 تیم قرمز را بعد از دریافت توپ در مرکز و رو به دروازه تیم مقابل را نشان میدهد.

شماره 11 با توپ حرکت می کند و چهار انتخاب پاس در این موقعیت دارد:

  • پاس پشت مدافعین برای مهاجم شماره 9
  • پاس پشت مدافعین برای شماره 10
  • پاس هوایی به عرض برای وینگر شماره 7
  • شوت به دروازه زمانیکه فاصله مناسبی وجود دارد

ارزیابی: اگر بخواهیم در نواحی مرکزی اضافه بار ایجاد کنیم، موقعیت شروع وینگر نمی تواند بسیار باز باشد، زیرا هافبکی که مالکیت توپ را در اختیار دارد احتمالاً فقط چند ثانیه روی توپ خواهد بود- این بدان معناست که حرکت وینگر باید سریع و تیز باشد.

این موقعیت می تواند در مقابل تیم هایی که خط دفاعی عمیق و میانی دارند موثر واقع شود. بازیکن صاحب توپ (در این مثال شماره 11) می تواند پاس نهایی کوتاه داده یا از فاصله نه چندان دوری اقدام به شوتزنی نماید.

زمانیکه حرکت رو به داخل وینگر توسط مدافع کناری تیم حریف برای جلوگیری از اضافه بار دنبال می شود، بازی به منطقه ضعیف و برای مدافع کناری قرمز تعویض میشود

(1-3-2-4)

اگر مدافع کناری تیم آبی حرکت روبه مرکز وینگر شماره 11 قرمز را از سمت ضعیف دنبال کند، آنگاه فضایی در عرض زمین ایجاد می شود.

مدافع کناری تیم قرمز 3 می تواند با حرکت در زمان مناسب  و پاس با دقت شماره 6 قرمز از این فضای در دسترس استفاده کند.

هافبک مرکزی شماره 8 با قرارگیری در موقعیت عقب زمین و ایجاد تعادل با نفرات تیم مقابل و به بازیکن شماره 3 برای رفتن به جلو اطمینان خاطر می دهد.

در این مثال مدافع کناری سمت چپ شماره 3 در فضای زیاد در دسترس صاحب توپ شود و میتواند با سانتر موقعیت خوب گلزنی ایجاد نماید.

هافبک کناری سمت قوی به داخل حرکت کرده و ایجاد اضافه بار میکند

اضافه بار در منطقه مسئولیت مدافع مرکزی تیم مقابل از طریق حرکت رو به داخل وینگر از سمت قوی (1-3-2-4)

اگر موقعیت مهاجم همانند تصویر بالا باشد، می توان اضافه بار در سمت قوی نیز ایجاد کرد. ممکن است فضا در این منطقه محدودتر باشد اما می تواند با حرکات هماهنگ بازیکنان موثر واقع شود.

شماره 6 زمان برای داشتن توپ را دارد، بنابراین وینگر در سمت قوی شماره 7 به سمت مرکز حرکت می کند(در ناحیه ای که شماره مدافع مرکزی شماره 5 آبی مسئولیت دارد).

بعد از ارسال پاس از بازیکن شماره 6 قرمز به شماره 9، هافبک کناری قرمز 7 پاس را از مرد سوم و روبه دروازه تیم مقابل دریافت می کند. او انتخاب های متفاوتی در این مثال دارد.  او می تواند پاس به پشت مدافعین تیم آبی برای حرکت مورب وینگر شماره 11 خود  ارسال کرده و شانس عالی یک در برابر یک با دروازه بان ایجاد کند.

زمانیکه حرکت رو به داخل وینگر توسط مدافع کناری تیم حریف برای جلوگیری از اضافه بار دنبال می شود، مدافع کناری می تواند از فضای ایجاد شده در سمت قوی استفاده کند (1-3-2-4)

اگر مدافع کناری تیم آبی 3 حرکت رو به داخل و مرکز وینگر تیم قرمز 7 را از سمت قوی دنبال کند، آنگاه فضا در عرض و کنار زمین ایجاد می شود.

این فضای ایجاد شده می تواند با حرکت به موقع توسط مدافع کناری تیم قرمز 2 استفاده شود. به محض ارسال توپ به سمت مهاجم  شماره 9 او انتخاب پاس برای بازیکن شماره 7 تیم خود را ندارد، بنابراین به جای این بازیکن در اولین فرصت توپ را به عرض زمین و در فضای در دسترس برای مدافع کناری خود 2 ارسال می کند.

در این مثال، مدافع کناری تیم قرمز می تواند در فضای در دسترس توپ را به سمت جلو حمل کند. او سپس می تواند توپ را برای بازیکنانی که به محوطه جریمه وارد می شوند سانتر کند.

ارزیابی: تمام تاکتیک های توضیح داده شده در این فصل می تواند با آرایش 2-4-4 تطبیق یابد.

در حقیقت ایجاد اضافه بار در محدوده مسئولیت مدافعین مرکزی در آرایش 2-4-4 آسانتر از 1-3-2-4 است به این دلیل که در زمان مشابهی میتوان هم در سمت ضعیف و هم سمت قوی اضافه بار ایجاد نمود.

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز، به عنوان بهترین مدرسه فوتبال کرج تلاش دارد تا همگام با تمرینات بهترین آکادمی های فوتبال دنیا جلو رفته و استعدادهای بهتری را به فوتبال ملی و باشگاهی ایران معرفی کند. شما نیز می توانید عضو باشگاه درفک البرز شده و در مسیر حرفه ای شدن قدم بردارید.

پاسخ دهید